مراجعه کننده محترم، لطفا از طریق لینک های ذیل نسبت به انتخاب نوع درخواست خود اقدام نمایید.

پس از ثبت درخواست یک کد پیگیری جهت مراجعات بعدی شما به سامانه و پیگیری روند انجام درخواست شما، در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

ثبت درخواست محاسبه حق انشعاب
پیگیری درخواست ثبت شده
ورود به پنل مدیریت سامانه
پرداخت قبوض فاضلاب